ระบบ Achievements TODE

TODE มีระบบ Achievements ปลดล๊อคความสำเร็จของท่าน เป็นรางวัล เครดิต โดยการเล่นหรือชวนเพื่อน ให้ได้ตามเป้า รับไปเลย เครดิตฟรี 
เมื่อปลดล๊อครางวัลแล้ว จะได้รับ Avatar ความสำเร็จด้วย

ระบบ Achievements TODE คืออะไร?

เป็นการปลดล๊อคภารกิจต่างๆของ TODE ตามเงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งมีรางวัลให้ เพื่อเพิ่มแรงบันดาลใจ ความท้าทาย และความสนุกให้กับ สมาชิกทุกคนของ TODE
นอกจากจะได้รับรางวัลแล้ว ท่านจะได้รับ การปลดล๊อค ป้ายยศนั้นๆ สามารถใช้เป็น Avatar รูปประจำตัว หรือ ใช้เป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จ

1. คลิกเมนู “แลกรางวัล”

2. คลิกเมนู “ความสำเร็จ” จะเข้าสู่หน้าความสำเร็จ
และแสดงรางวัลที่ได้รับแล้ว

3. คลิกเมนู “ปลดล็อครางวัล” จะเข้าสู่หน้ารายการรางวัล
และความคืบหน้าทั้งหมด

รางวัลความสำเร็จ TODE มีอะไรบ้าง?

ชวนเพื่อนมีแต่ได้ (ระดับ 1-3)

1. ระดับ: Bronze Team
ได้รับ เครดิต 500 บาท
ID ของตัวเองมีลูกข่ายทั้งหมด 50 คน นับเฉพาะ ID ลูกข่าย ที่มีการฝากเงินเกิน 100 บาท

2. ระดับ: Silver Team
ได้รับ เครดิต 1,000 บาท
ID ของตัวเองมีลูกข่ายทั้งหมด 100 คน นับเฉพาะ ID ลูกข่าย ที่มีการฝากเงินเกิน 100 บาท

3. ระดับ: Silver II Team
ได้รับ เครดิต 5,000 บาท
ID ของตัวเองมีลูกข่ายทั้งหมด 500 คน นับเฉพาะ ID ลูกข่าย ที่มีการฝากเงินเกิน 100 บาท

ชวนเพื่อนมีแต่ได้ (ระดับ 4-6)

4. ระดับ: Gold Team
ได้รับ เครดิต 10,000 บาท
ID ของตัวเองมีลูกข่ายทั้งหมด 1,000 คน นับเฉพาะ ID ลูกข่าย ที่มีการฝากเงินเกิน 100 บาท

5. ระดับ: Platinum Team
ได้รับ เครดิต 30,000 บาท
ID ของตัวเองมีลูกข่ายทั้งหมด 5,000 คน นับเฉพาะ ID ลูกข่าย ที่มีการฝากเงินเกิน 100 บาท

6. ระดับ: Diamond Team
ได้รับ เครดิต 100,000 บาท
ID ของตัวเองมีลูกข่ายทั้งหมด 10,000 คน นับเฉพาะ ID ลูกข่าย ที่มีการฝากเงินเกิน 100 บาท

สะสมยอดทีม (ระดับ1-3)

1. ระดับ: Bronze Bet Team
ได้รับ เครดิต 2,000 บาท
ID ลูกข่ายทั้งหมดมียอดแทงรวมกัน 1 ล้านบาท (ต้องผ่าน Achievement Gold Team ก่อน)

2. ระดับ: Silver Bet Team
ได้รับ เครดิต 10,000 บาท
ID ลูกข่ายทั้งหมดมียอดแทงรวมกัน 5 ล้านบาท (ต้องผ่าน Achievement Gold Team ก่อน)

3. ระดับ: Silver II Bet Team
ได้รับ เครดิต 20,000 บาท
ID ลูกข่ายทั้งหมดมียอดแทงรวมกัน 10 ล้านบาท (ต้องผ่าน Achievement Gold Team ก่อน)

สะสมยอดทีม (ระดับ4-7)

4. ระดับ: Gold Bet Team
ได้รับ เครดิต 40,000 บาท
ID ลูกข่ายทั้งหมดมียอดแทงรวมกัน 20 ล้านบาท (ต้องผ่าน Achievement Gold Team ก่อน)

5. ระดับ: Gold II Bet Team
ได้รับ เครดิต 60,000 บาท
ID ลูกข่ายทั้งหมดมียอดแทงรวมกัน 30 ล้านบาท (ต้องผ่าน Achievement Gold Team ก่อน)

6. ระดับ: Platinum Bet Team
ได้รับ เครดิต 80,000 บาท
ID ลูกข่ายทั้งหมดมียอดแทงรวมกัน 40 ล้านบาท (ต้องผ่าน Achievement Gold Team ก่อน)

7. ระดับ: Diamond Bet Team
ได้รับ เครดิต 100,000 บาท
ID ลูกข่ายทั้งหมดมียอดแทงรวมกัน 50 ล้านบาท (ต้องผ่าน Achievement Gold Team ก่อน)